World Balance 15 %

Namn Senaste I år % 1 år % 3 år % 5 år % Aktuell exp.
World Balance 15 % 242,55 10,29 -2,89 36,08 14,26 111,93 %

Uppdaterad 17:47.

World Balance 15 % är ett balanserat index, vilket innebär att det har en större koppling till marknaden när svängningarna är små och en mindre koppling till marknaden när svängningarna är stora.

World Balance 15 % är ett excess return index och har en målvolatilitet på 15 procent. Det är kopplat till det underliggande indexet MSCI World Daily Net Return USD Index. Exponeringen balanseras dagligen i enlighet med gällande indexregler och är maximerad till 150 procent.

Uppdaterad 17:47.