db SHB Europe HY Credit

Namn Senaste I år % 1 år % 3 år % 5 år % DV01
db SHB Europe HY Credit 126,12 - - 0,40 - 4,81

Uppdaterad 08:57.

db Handelsbanken Europe High Yield Credit Index (SEK) mäter avkastningen av att ställa ut skydd på aktuell serie av kreditindexet iTraxx® Europe Crossover. iTraxx® Europe Crossover index innehåller de 50 mest likvida kreditswapparna på europeiska (EU och EFTA) icke-finansiella bolag med en kreditrating som är lägre än BBB-/Baa3/BBB- (Fitch, Moody’s respektive S&P) eller som saknar rating. Varje halvår rullas indexen över till de då mest likvida CDS-kontrakten.

db Handelsbanken Europe High Yield Credit Index (SEK) beräknas i svenska kronor. Den löpande avkastningen växlas dagligen till svenska kronor och placeras tillsammans med ursprunglig likvid till den svenska ”Tomorrow/Next” räntan Stibor T/N. Detta innebär att endast den dagliga avkastningen är utsatt för valutarisk, medan (gårdagens) ackumulerade värde är valutasäkrat.

db Handelsbanken Europe High Yield Credit Index (SEK) används för att beräkna utvecklingen i Handelsbankens Kreditindexcertifikat Europa High Yield.

db Handelsbanken Europe High Yield Credit Index (SEK) är framtaget av Deutsche Bank i samarbete med Handelsbanken.

Uppdaterad 08:57.

Dokument att ladda ner

Övriga Kreditindex