db SHB North America HY Credit

Namn Senaste I år % 1 år % 3 år % 5 år % DV01
db SHB North America HY Credit 111,46 - - -2,37 - 4,26

Uppdaterad 17:58.

db Handelsbanken North America High Yield Credit Index (SEK) mäter avkastningen av att ställa ut skydd på aktuell serie av kreditindexet CDX North American High Yield. CDX North American High Yield index innehåller de 100 mest likvida kreditswapparna på nordamerikanska bolag med en kreditrating som är lägre än BBB-/Baa3/BBB- (Fitch, Moody’s respektive S&P) eller som saknar rating. Varje halvår rullas indexen över till de då mest likvida CDS-kontrakten.

db Handelsbanken North America High Yield Credit Index (SEK) beräknas i svenska kronor. Den löpande avkastningen växlas dagligen till svenska kronor och placeras tillsammans med ursprunglig likvid till den svenska ”Tomorrow/Next” räntan Stibor T/N. Detta innebär att endast den dagliga avkastningen är utsatt för valutarisk, medan (gårdagens) ackumulerade värde är valutasäkrat.

db Handelsbanken North America High Yield Credit Index (SEK) används för att beräkna utvecklingen i Handelsbankens Kreditindexcertifikat Nordamerika High Yield.

db Handelsbanken North America High Yield Credit Index (SEK) är framtaget av Deutsche Bank i samarbete med Handelsbanken.

Uppdaterad 17:58.

Dokument att ladda ner

Övriga Kreditindex