Handelsbanken Sweden All Bond Tradable Index

Namn Senaste I år % 1 år % 3 år % 5 år %
Handelsbanken Sweden All Bond Tradable Index 162,2076 0,7906 1,5011 3,1450 11,4412

Uppdaterad 11:43.

Handelsbanken Sweden All Bond Tradable Index är ett marknadsviktat index vars syfte är att spegla den svenska marknaden för säkerställda bostadsobligationer samt obligationer emitterade av stat och kommun, med benchmarkstatus.

Indexet ombalanseras månadsvis och kuponger återinvesteras i index fortlöpande. Indexet är skapat med likviditet i fokus och uppfyller dessutom UCITS III direktivet, genom spridningskrav och viktbegränsningar.Indexet ägs, beräknas och publiceras av Handelsbanken och SIX Telekurs AB agerar Index Sponsor.

Uppdaterad 11:43.

Emittent

Svenska Staten
SGB1054
5,30%
SGB1047
4,73%
SGB1057
3,95%
SGB1058
3,26%
SGB1053
3,05%
SGB1059
2,82%
SGB1060
2,04%
SGB1061
1,52%
SGB1056
1,07%
Stadshypotek
Stadshypotek 1586
3,08%
Stadshypotek 1585
3,05%
Stadshypotek 1583
2,88%
Stadshypotek 1587
2,76%
Stadshypotek 1584
2,72%
Stadshypotek 1588
1,79%
Stadshypotek 1594
0,21%
Nordea Hypotek
NB HYP 5531
3,75%
NB HYP 5532
3,37%
NB HYP 5521
3,18%
NB HYP 5533
2,19%
NB HYP 5534
0,91%
Swedbank Hypotek
Spintab 191
3,42%
Spintab 189
2,64%
Spintab 190
2,19%
Spintab 180
2,11%
Spintab 192
1,60%
Spintab 193
0,87%
Spintab 194
0,48%
SEB Bolån
SEB Bolån 574
2,75%
SEB Bolån 575
2,30%
SEB Bolån 573
2,01%
SEB Bolån 576
1,50%
Kommuninvest
Kommuninvest 2109
1,54%
Kommuninvest 2012
1,49%
Kommuninvest 2206
1,24%
Kommuninvest 2302
1,21%
Kommuninvest 2311
0,99%
Kommuninvest 2410
0,54%
Kommuninvest 2505
0,43%
Länsförsäkringar Hypotek AB
LANSHYP 515
1,44%
LANSHYP 516
1,30%
LANSHYP 513
0,97%
LANSHYP 514
0,90%
LANSHYP 517
0,59%
LANSHYP 518
0,35%
SCBC
SCBC 143
1,32%
SCBC 142
1,24%
SCBC 141
1,02%
SCBC 147
0,96%
SCBC 144
0,53%
Danske Hypotek AB
Danske Hyp 2212
1,07%
Danske Hyp 2112
0,70%
Danske Hyp 2312
0,68%
Nycketal
Genomsnittlig kupong: 1,98
Genomsnittlig duration: 3,89
Genomsnittlig modifierad duration: 3,88
Genomsnittlig löptid: 4,00
Genomsnittlig konvexitet: 0,35
Genomsnittlig obligationsränta: 0,29