Handelsbanken Sweden All Bond Tradable Index

Namn Senaste I år % 1 år % 3 år % 5 år %
Handelsbanken Sweden All Bond Tradable Index 160,3710 0,6492 0,7539 1,8937 11,5502

Uppdaterad 10:48.

Handelsbanken Sweden All Bond Tradable Index är ett marknadsviktat index vars syfte är att spegla den svenska marknaden för säkerställda bostadsobligationer samt obligationer emitterade av stat och kommun, med benchmarkstatus.

Indexet ombalanseras månadsvis och kuponger återinvesteras i index fortlöpande. Indexet är skapat med likviditet i fokus och uppfyller dessutom UCITS III direktivet, genom spridningskrav och viktbegränsningar.Indexet ägs, beräknas och publiceras av Handelsbanken och SIX Telekurs AB agerar Index Sponsor.

Uppdaterad 10:48.

Emittent

Svenska Staten
SGB1054
5,93%
SGB1047
5,41%
SGB1057
4,44%
SGB1058
3,38%
SGB1059
3,14%
SGB1053
3,07%
SGB1060
2,65%
SGB1056
1,00%
Stadshypotek
Stadshypotek 1582
3,67%
Stadshypotek 1583
3,27%
Stadshypotek 1584
2,82%
Stadshypotek 1586
2,42%
Stadshypotek 1585
1,90%
Stadshypotek 1587
1,67%
Swedbank Hypotek
Spintab 180
3,44%
Spintab 189
3,00%
Spintab 191
2,94%
Spintab 190
2,32%
Spintab 188
1,89%
Spintab 192
1,41%
Nordea Hypotek
NB HYP 5521
3,48%
NB HYP 5531
2,93%
NB HYP 5530
2,86%
NB HYP 5532
2,57%
NB HYP 5533
0,97%
SEB Bolån
SEB Bolån 574
2,85%
SEB Bolån 572
2,46%
SEB Bolån 573
2,38%
SEB Bolån 575
1,29%
Kommuninvest
Kommuninvest 2012
1,65%
Kommuninvest 2109
1,34%
Kommuninvest 2206
1,05%
Kommuninvest 2002
0,89%
Kommuninvest 2302
0,89%
Kommuninvest 2410
0,27%
Kommuninvest 2311
0,19%
Länsförsäkringar Hypotek AB
LANSHYP 513
1,17%
LANSHYP 515
1,16%
LANSHYP 516
1,08%
LANSHYP 514
0,97%
LANSHYP 512
0,78%
LANSHYP 517
0,30%
SCBC
SCBC 143
1,17%
SCBC 140
1,15%
SCBC 141
1,13%
SCBC 142
1,12%
SCBC 147
0,78%
Danske Hypotek AB
Danske Hyp 2212
0,90%
Danske Hyp 2112
0,46%
Nycketal
Genomsnittlig kupong: 2,28
Genomsnittlig duration: 4,06
Genomsnittlig modifierad duration: 4,04
Genomsnittlig löptid: 4,25
Genomsnittlig konvexitet: 0,37
Genomsnittlig obligationsränta: 0,38