SHB Swap Index 10y

Namn Senaste I år % 1 år % 3 år % 5 år %
SHB Swap Index 10y 276,74 0,97 2,15 3,51 17,60

Uppdaterad 17:49.

Pensionsränteindex gör det möjligt att matcha pensionsskuldens ränterisk enkelt och effektivt, med en högre förväntad avkastning än statsobligationer. Pensionsränteindex kan användas som underliggande för till exempel terminer och certifikat.

Uppdaterad 17:49.

Dokument att ladda ner