SHB Swap Index 12y

Namn Senaste I år % 1 år % 3 år % 5 år %
SHB Swap Index 12y 275,94 -0,17 - -0,73 17,09

Uppdaterad 07:43.

Pensionsränteindex gör det möjligt att matcha pensionsskuldens ränterisk enkelt och effektivt, med en högre förväntad avkastning än statsobligationer. Pensionsränteindex kan användas som underliggande för till exempel terminer och certifikat.

Uppdaterad 07:43.

Dokument att ladda ner