SHB Swap Index 15y

Namn Senaste I år % 1 år % 3 år % 5 år %
SHB Swap Index 15y 297,85 0,83 3,81 5,79 22,22

Uppdaterad 08:44.

Pensionsränteindex gör det möjligt att matcha pensionsskuldens ränterisk enkelt och effektivt, med en högre förväntad avkastning än statsobligationer. Pensionsränteindex kan användas som underliggande för till exempel terminer och certifikat.

Uppdaterad 08:44.

Dokument att ladda ner