SHB Swap Index 15y

Namn Senaste I år % 1 år % 3 år % 5 år %
SHB Swap Index 15y 282,22 -0,91 0,02 -1,15 19,40

Uppdaterad 10:53.

Pensionsränteindex gör det möjligt att matcha pensionsskuldens ränterisk enkelt och effektivt, med en högre förväntad avkastning än statsobligationer. Pensionsränteindex kan användas som underliggande för till exempel terminer och certifikat.

Uppdaterad 10:53.

Dokument att ladda ner