SHB Swap Index 5y

Namn Senaste I år % 1 år % 3 år % 5 år %
SHB Swap Index 5y 250,66 0,69 0,84 1,00 10,33

Uppdaterad 14:43.

Pensionsränteindex gör det möjligt att matcha pensionsskuldens ränterisk enkelt och effektivt, med en högre förväntad avkastning än statsobligationer. Pensionsränteindex kan användas som underliggande för till exempel terminer och certifikat.

Uppdaterad 14:43.

Dokument att ladda ner