SHB Commodity Index

Namn Senaste I år % 1 år % 3 år % 5 år %
SHB Commodity Index 539,4600 13,1798 -1,0201 38,0752 -26,8925

Uppdaterad 17:45.

Handelsbanken Commodity Index Excess Return speglar avkastningen på en korg med 15 olika råvaror.

Avkastningen på respektive råvara beräknas med hjälp av Handelsbankens index på respektive råvara. Andelarna i råvarorna fastställs den 1 december varje år till förutbestämda vikter. Mellan ombalanseringarna varierar vikterna beroende på avkastningen i respektive råvara. Alla beräkningar av indexet sker i amerikanska dollar.

Uppdaterad 17:45.

Fördelning av indexkomponenter

SHB Brent Crude Oil 16,61 %
SHB Gasoil 13,86 %
SHB Gasoline 11,01 %
SHB Power 9,80 %
SHB Copper 8,61 %
SHB Aluminium 8,40 %
SHB Nickel 1,86 %
SHB Zinc 2,88 %
SHB Lean Hogs 5,29 %
SHB Live Cattle 4,07 %
SHB Wheat 2,83 %
SHB Coffee 1,76 %
SHB Soybeans 2,79 %
SHB Gold 8,36 %
SHB Silver 1,84 %