SHB Commodity Index

Namn Senaste I år % 1 år % 3 år % 5 år %
SHB Commodity Index 521,1700 1,2374 16,3404 1,6520 -34,5708

Uppdaterad 11:56.

Handelsbanken Commodity Index Excess Return speglar avkastningen på en korg med 15 olika råvaror.

Avkastningen på respektive råvara beräknas med hjälp av Handelsbankens index på respektive råvara. Andelarna i råvarorna fastställs den 1 december varje år till förutbestämda vikter. Mellan ombalanseringarna varierar vikterna beroende på avkastningen i respektive råvara. Alla beräkningar av indexet sker i amerikanska dollar.

Uppdaterad 11:56.

Fördelning av indexkomponenter

SHB Brent Crude Oil 16,80 %
SHB Gasoil 14,55 %
SHB Gasoline 10,03 %
SHB Power 9,75 %
SHB Copper 7,85 %
SHB Aluminium 8,08 %
SHB Nickel 2,11 %
SHB Zinc 2,02 %
SHB Lean Hogs 4,00 %
SHB Live Cattle 3,63 %
SHB Wheat 3,72 %
SHB Coffee 1,81 %
SHB Soybeans 3,66 %
SHB Gold 9,90 %
SHB Silver 1,97 %

Dokument att ladda ner