SHB Commodity Index

Namn Senaste I år % 1 år % 3 år % 5 år %
SHB Commodity Index 500,7500 5,0583 -4,0893 50,9420 -30,0189

Uppdaterad 14:42.

Handelsbanken Commodity Index Excess Return speglar avkastningen på en korg med 15 olika råvaror.

Avkastningen på respektive råvara beräknas med hjälp av Handelsbankens index på respektive råvara. Andelarna i råvarorna fastställs den 1 december varje år till förutbestämda vikter. Mellan ombalanseringarna varierar vikterna beroende på avkastningen i respektive råvara. Alla beräkningar av indexet sker i amerikanska dollar.

Uppdaterad 14:42.

Fördelning av indexkomponenter

SHB Brent Crude Oil 16,07 %
SHB Gasoil 14,34 %
SHB Gasoline 10,07 %
SHB Power 10,68 %
SHB Copper 8,56 %
SHB Aluminium 8,39 %
SHB Nickel 2,04 %
SHB Zinc 2,99 %
SHB Lean Hogs 3,32 %
SHB Live Cattle 4,13 %
SHB Wheat 3,00 %
SHB Coffee 1,89 %
SHB Soybeans 2,97 %
SHB Gold 9,36 %
SHB Silver 2,16 %