SHB Commodity Index

Namn Senaste I år % 1 år % 3 år % 5 år %
SHB Commodity Index 514,9500 0,0291 4,7157 32,0080 -29,0077

Uppdaterad 10:42.

Handelsbanken Commodity Index Excess Return speglar avkastningen på en korg med 15 olika råvaror.

Avkastningen på respektive råvara beräknas med hjälp av Handelsbankens index på respektive råvara. Andelarna i råvarorna fastställs den 1 december varje år till förutbestämda vikter. Mellan ombalanseringarna varierar vikterna beroende på avkastningen i respektive råvara. Alla beräkningar av indexet sker i amerikanska dollar.

Uppdaterad 10:42.

Fördelning av indexkomponenter

SHB Brent Crude Oil 14,80 %
SHB Gasoil 13,51 %
SHB Gasoline 8,36 %
SHB Power 9,87 %
SHB Copper 8,71 %
SHB Aluminium 7,54 %
SHB Nickel 1,84 %
SHB Zinc 2,23 %
SHB Lean Hogs 5,66 %
SHB Live Cattle 4,31 %
SHB Wheat 4,02 %
SHB Coffee 2,27 %
SHB Soybeans 4,38 %
SHB Gold 10,58 %
SHB Silver 2,05 %