SHB Commodity Index

Namn Senaste I år % 1 år % 3 år % 5 år %
SHB Commodity Index 489,8200 2,7652 -6,1522 15,4610 -31,4937

Uppdaterad 14:43.

Handelsbanken Commodity Index Excess Return speglar avkastningen på en korg med 15 olika råvaror.

Avkastningen på respektive råvara beräknas med hjälp av Handelsbankens index på respektive råvara. Andelarna i råvarorna fastställs den 1 december varje år till förutbestämda vikter. Mellan ombalanseringarna varierar vikterna beroende på avkastningen i respektive råvara. Alla beräkningar av indexet sker i amerikanska dollar.

Uppdaterad 14:43.

Fördelning av indexkomponenter

SHB Brent Crude Oil 15,70 %
SHB Gasoil 13,54 %
SHB Gasoline 9,94 %
SHB Power 10,19 %
SHB Copper 8,96 %
SHB Aluminium 8,94 %
SHB Nickel 2,72 %
SHB Zinc 2,72 %
SHB Lean Hogs 3,12 %
SHB Live Cattle 3,80 %
SHB Wheat 2,75 %
SHB Coffee 1,76 %
SHB Soybeans 2,94 %
SHB Gold 10,48 %
SHB Silver 2,37 %