SHB Commodity Index

Namn Senaste I år % 1 år % 3 år % 5 år %
SHB Commodity Index 517,1500 8,4991 3,9309 17,6464 -11,5771

Uppdaterad 07:42.

Handelsbanken Commodity Index Excess Return speglar avkastningen på en korg med 15 olika råvaror.

Avkastningen på respektive råvara beräknas med hjälp av Handelsbankens index på respektive råvara. Andelarna i råvarorna fastställs den 1 december varje år till förutbestämda vikter. Mellan ombalanseringarna varierar vikterna beroende på avkastningen i respektive råvara. Alla beräkningar av indexet sker i amerikanska dollar.

Uppdaterad 07:42.

Fördelning av indexkomponenter

SHB Brent Crude Oil 17,80 %
SHB Gasoil 13,15 %
SHB Gasoline 10,22 %
SHB Power 9,51 %
SHB Copper 11,19 %
SHB Aluminium 9,72 %
SHB Nickel 1,92 %
SHB Zinc 2,89 %
SHB Lean Hogs 2,87 %
SHB Live Cattle 2,93 %
SHB Wheat 2,93 %
SHB Coffee 2,14 %
SHB Soybeans 2,03 %
SHB Gold 8,82 %
SHB Silver 1,92 %