SHB Commodity Index

Namn Senaste I år % 1 år % 3 år % 5 år %
SHB Commodity Index 511,5700 7,3284 -4,2613 22,6316 -32,0552

Uppdaterad 17:49.

Handelsbanken Commodity Index Excess Return speglar avkastningen på en korg med 15 olika råvaror.

Avkastningen på respektive råvara beräknas med hjälp av Handelsbankens index på respektive råvara. Andelarna i råvarorna fastställs den 1 december varje år till förutbestämda vikter. Mellan ombalanseringarna varierar vikterna beroende på avkastningen i respektive råvara. Alla beräkningar av indexet sker i amerikanska dollar.

Uppdaterad 17:49.

Fördelning av indexkomponenter

SHB Brent Crude Oil 16,51 %
SHB Gasoil 13,83 %
SHB Gasoline 9,96 %
SHB Power 10,15 %
SHB Copper 9,04 %
SHB Aluminium 8,76 %
SHB Nickel 1,98 %
SHB Zinc 2,94 %
SHB Lean Hogs 3,34 %
SHB Live Cattle 4,11 %
SHB Wheat 2,92 %
SHB Coffee 1,93 %
SHB Soybeans 3,01 %
SHB Gold 9,53 %
SHB Silver 2,05 %