SHB Commodity Index

Namn Senaste I år % 1 år % 3 år % 5 år %
SHB Commodity Index 541,9900 5,2817 24,2441 2,8346 -24,4603

Uppdaterad 17:44.

Handelsbanken Commodity Index Excess Return speglar avkastningen på en korg med 15 olika råvaror.

Avkastningen på respektive råvara beräknas med hjälp av Handelsbankens index på respektive råvara. Andelarna i råvarorna fastställs den 1 december varje år till förutbestämda vikter. Mellan ombalanseringarna varierar vikterna beroende på avkastningen i respektive råvara. Alla beräkningar av indexet sker i amerikanska dollar.

Uppdaterad 17:44.

Fördelning av indexkomponenter

SHB Brent Crude Oil 17,12 %
SHB Gasoil 14,77 %
SHB Gasoline 10,09 %
SHB Power 10,69 %
SHB Copper 7,58 %
SHB Aluminium 8,72 %
SHB Nickel 2,02 %
SHB Zinc 1,76 %
SHB Lean Hogs 3,09 %
SHB Live Cattle 3,33 %
SHB Wheat 3,66 %
SHB Coffee 1,79 %
SHB Soybeans 3,70 %
SHB Gold 9,54 %
SHB Silver 1,97 %