SHB Commodity Index

Namn Senaste I år % 1 år % 3 år % 5 år %
SHB Commodity Index 518,3600 0,6915 14,9102 17,3955 -30,6282

Uppdaterad 17:46.

Handelsbanken Commodity Index Excess Return speglar avkastningen på en korg med 15 olika råvaror.

Avkastningen på respektive råvara beräknas med hjälp av Handelsbankens index på respektive råvara. Andelarna i råvarorna fastställs den 1 december varje år till förutbestämda vikter. Mellan ombalanseringarna varierar vikterna beroende på avkastningen i respektive råvara. Alla beräkningar av indexet sker i amerikanska dollar.

Uppdaterad 17:46.

Fördelning av indexkomponenter

SHB Brent Crude Oil 15,87 %
SHB Gasoil 14,06 %
SHB Gasoline 10,01 %
SHB Power 11,45 %
SHB Copper 7,41 %
SHB Aluminium 7,59 %
SHB Nickel 1,87 %
SHB Zinc 1,67 %
SHB Lean Hogs 3,79 %
SHB Live Cattle 4,40 %
SHB Wheat 4,82 %
SHB Coffee 1,76 %
SHB Soybeans 3,67 %
SHB Gold 9,66 %
SHB Silver 1,91 %