SHB Commodity Index

Namn Senaste I år % 1 år % 3 år % 5 år %
SHB Commodity Index 528,8200 2,7234 27,0255 6,3596 -23,7693

Uppdaterad 17:42.

Handelsbanken Commodity Index Excess Return speglar avkastningen på en korg med 15 olika råvaror.

Avkastningen på respektive råvara beräknas med hjälp av Handelsbankens index på respektive råvara. Andelarna i råvarorna fastställs den 1 december varje år till förutbestämda vikter. Mellan ombalanseringarna varierar vikterna beroende på avkastningen i respektive råvara. Alla beräkningar av indexet sker i amerikanska dollar.

Uppdaterad 17:42.

Fördelning av indexkomponenter

SHB Brent Crude Oil 15,93 %
SHB Gasoil 13,70 %
SHB Gasoline 9,75 %
SHB Power 10,02 %
SHB Copper 8,32 %
SHB Aluminium 7,95 %
SHB Nickel 2,07 %
SHB Zinc 1,99 %
SHB Lean Hogs 4,05 %
SHB Live Cattle 4,30 %
SHB Wheat 4,00 %
SHB Coffee 1,93 %
SHB Soybeans 3,66 %
SHB Gold 10,23 %
SHB Silver 2,08 %