SHB Commodity Index

Namn Senaste I år % 1 år % 3 år % 5 år %
SHB Commodity Index 507,9800 6,5752 -7,8411 18,3468 -23,0800

Uppdaterad 17:51.

Handelsbanken Commodity Index Excess Return speglar avkastningen på en korg med 15 olika råvaror.

Avkastningen på respektive råvara beräknas med hjälp av Handelsbankens index på respektive råvara. Andelarna i råvarorna fastställs den 1 december varje år till förutbestämda vikter. Mellan ombalanseringarna varierar vikterna beroende på avkastningen i respektive råvara. Alla beräkningar av indexet sker i amerikanska dollar.

Uppdaterad 17:51.

Fördelning av indexkomponenter

SHB Brent Crude Oil 16,01 %
SHB Gasoil 14,36 %
SHB Gasoline 10,53 %
SHB Power 9,83 %
SHB Copper 8,86 %
SHB Aluminium 8,57 %
SHB Nickel 1,89 %
SHB Zinc 3,20 %
SHB Lean Hogs 4,00 %
SHB Live Cattle 4,16 %
SHB Wheat 3,11 %
SHB Coffee 1,86 %
SHB Soybeans 3,12 %
SHB Gold 8,43 %
SHB Silver 1,84 %