SHB Commodity Index

Namn Senaste I år % 1 år % 3 år % 5 år %
SHB Commodity Index 549,6200 6,7638 13,2117 28,8434 -25,3487

Uppdaterad 17:54.

Handelsbanken Commodity Index Excess Return speglar avkastningen på en korg med 15 olika råvaror.

Avkastningen på respektive råvara beräknas med hjälp av Handelsbankens index på respektive råvara. Andelarna i råvarorna fastställs den 1 december varje år till förutbestämda vikter. Mellan ombalanseringarna varierar vikterna beroende på avkastningen i respektive råvara. Alla beräkningar av indexet sker i amerikanska dollar.

Uppdaterad 17:54.

Fördelning av indexkomponenter

SHB Brent Crude Oil 16,42 %
SHB Gasoil 14,13 %
SHB Gasoline 10,21 %
SHB Power 8,89 %
SHB Copper 8,38 %
SHB Aluminium 7,61 %
SHB Nickel 1,99 %
SHB Zinc 2,06 %
SHB Lean Hogs 4,72 %
SHB Live Cattle 3,91 %
SHB Wheat 3,95 %
SHB Coffee 1,93 %
SHB Soybeans 3,94 %
SHB Gold 9,86 %
SHB Silver 1,95 %