SHB Commodity Index

Namn Senaste I år % 1 år % 3 år % 5 år %
SHB Commodity Index 521,3500 -2,8293 2,9055 15,6371 1,7387

Uppdaterad 10:41.

Handelsbanken Commodity Index Excess Return speglar avkastningen på en korg med 15 olika råvaror.

Avkastningen på respektive råvara beräknas med hjälp av Handelsbankens index på respektive råvara. Andelarna i råvarorna fastställs den 1 december varje år till förutbestämda vikter. Mellan ombalanseringarna varierar vikterna beroende på avkastningen i respektive råvara. Alla beräkningar av indexet sker i amerikanska dollar.

Uppdaterad 10:41.

Fördelning av indexkomponenter

SHB Brent Crude Oil 18,17 %
SHB Gasoil 12,88 %
SHB Gasoline 10,07 %
SHB Power 8,07 %
SHB Copper 11,42 %
SHB Aluminium 9,90 %
SHB Nickel 2,00 %
SHB Zinc 3,15 %
SHB Lean Hogs 2,89 %
SHB Live Cattle 2,94 %
SHB Wheat 3,11 %
SHB Coffee 1,84 %
SHB Soybeans 2,04 %
SHB Gold 9,32 %
SHB Silver 2,07 %