SHB Commodity Index

Namn Senaste I år % 1 år % 3 år % 5 år %
SHB Commodity Index 501,4100 5,1968 -2,2535 45,1175 -30,7052

Uppdaterad 17:45.

Handelsbanken Commodity Index Excess Return speglar avkastningen på en korg med 15 olika råvaror.

Avkastningen på respektive råvara beräknas med hjälp av Handelsbankens index på respektive råvara. Andelarna i råvarorna fastställs den 1 december varje år till förutbestämda vikter. Mellan ombalanseringarna varierar vikterna beroende på avkastningen i respektive råvara. Alla beräkningar av indexet sker i amerikanska dollar.

Uppdaterad 17:45.

Fördelning av indexkomponenter

SHB Brent Crude Oil 16,83 %
SHB Gasoil 15,18 %
SHB Gasoline 9,95 %
SHB Power 9,04 %
SHB Copper 8,77 %
SHB Aluminium 8,27 %
SHB Nickel 2,13 %
SHB Zinc 3,04 %
SHB Lean Hogs 2,96 %
SHB Live Cattle 4,14 %
SHB Wheat 2,89 %
SHB Coffee 1,79 %
SHB Soybeans 2,95 %
SHB Gold 9,48 %
SHB Silver 2,16 %