SHB Valutastrategi FX01C

Namn Senaste I år % 1 år % 3 år % 5 år %
SHB Valutastrategi FX01C 127,33 -15,86 -19,53 -6,07 -8,47

Uppdaterad 17:53.

SHB Valutastrategi FX01C handlar olika G10-valutapar. De insignaler som används är relativa ränterörelser tillsammans med historisk volatilitet i valutakurserna.

Dessa signaler avläses dagligen och genom en fastställd algoritm beräknas positionerna för de ingående valutaparen. Långa och korta positioner kan tas i samtliga valutapar. Modellens utveckling är noggrant testad med historisk data. Då strategin är regelbaserad kommer avkastningsmålet möjligen inte att uppnås om sambanden som ligger till grund för positionstagningen bryter samman.

Uppdaterad 17:53.

Övriga Valutaindex