Aktiemarknad

Att tänka på

Ibland kan det vara svårt att sälja aktier i ett företag för att likviditeten är begränsad. Det gäller i synnerhet mindre bolag. Mindre bolag kan också ha lägre krav på sig vad gäller bolagsstyrning och information till aktieägarna. Det ökar risken för negativa överraskningar.

Man ska aldrig äga mer aktier än att man har råd att tåla kraftiga nedgångar. Blir man tvungen att sälja aktier när börsen faller kommer man alltid att göra en dålig affär.