Aktiemarknad

Portföljegenskaper

Det faktum att aktier svänger kraftigt och ofta är en stor del av tillgångarna gör att de utgör den största risken i de flesta placerares portföljer. Faktum är att de ofta utgör en så stor del av risken att det blir svårt att kompensera med andra typer av risker.

Aktier gynnas generellt av fallande inflationsförväntningar och stigande tillväxt. I en period med stabila inflationsförväntningar, som vi haft de senaste åren, kommer aktiemarknaden ofta att följa förväntningarna om framtida tillväxt.