Aktiemarknad

Risknivå

Aktiers höga avkastning hänger ihop med deras höga risknivå. Man kan sänka risken i en aktieportfölj kraftigt genom att äga aktier i bolag med olika inriktning. Även en bred portfölj av aktier, som ett börsindex, kommer dock att påverkas av konjunktur- och ränteläget, förväntningar om framtida vinsttillväxt med mera. Stockholmsbörsen föll till exempel 73 procent mellan toppen år 2000 och botten 2003, även om den då var kraftigt dominerad av IT-företag. Men även mellan toppen 2007 och botten föll Stockholmsbörsen som mest 57 procent.

Man kan även sänka risken i en aktieportfölj genom att välja bolag med hög kvalitet och som betalar god utdelning framför aktier med låg kvalitet och där de förväntade vinsterna ligger längre fram i tiden. De senare har ofta potential att stiga mer på kort sikt, men de förra tenderar att leverera mer på längre sikt.