Aktiemarknad

Varför placera på aktiemarknaden?

Det främsta skälet till att placera i aktier är enkelt: De är den tillgångsklass som på lång sikt gett bäst avkastning. Aktier är också en tillgångsklass som erbjuder en enorm spännvidd. Det finns allt mellan små IT- och forskningsbolag utan intäkter till stora, stabila och mångåriga företag med intäkter på hundratals miljarder kronor. Därför kan man skräddarsy en aktieportfölj så att den passar olika behov. Stabila utdelningar för den som vill ha årligt kassaflöde, eller potential till hög avkastning för den som vill ha värdetillväxt.