Räntemarknad

Att tänka på

Värdet på ränteplaceringar faller om det allmänna ränteläget stiger, och tvärtom. Gör man en ränteplacering med lång löptid och räntorna stiger en del, kan marknadsvärdet falla kraftigt. Om man köper en obligation och behåller den till slutförfall vet man vilken avkastning man kommer erhålla. Om man däremot säljer sin obligation före förfall kan det resultera i både en vinst eller förlust beroende på hur marknadsräntorna rört sig fram till försäljningstidpunkten.