Räntemarknad

Varför placera på räntemarknaden?

Det främsta skälet till att placera i räntemarknaden är att få en trygghet i sitt sparande och en löpande inkomst. Risken i räntesparande är generellt sett lägre än exempelvis aktiemarknaden, så länge man håller sig till kreditvärdiga placeringar. Därför är den historiska avkastningen lägre än för aktier och råvaror.