Råvarumarknad

Aktuellt

Handelsbanken erbjuder lösningar både för dig som vill hantera din råvarurisk och för dig som vill placera i världens råvarumarknader. Välkommen till Handelsbanken Råvaror.

Spara i råvaror

En fördel med att placera i råvaror är att råvaror sänker risken i en traditionell portfölj som innehåller aktie- och ränteplaceringar. En annan fördel är att Tillväxtmarknaderna är inne i en långsiktig tillväxtfas som ökar behovet av råvaror som exempelvis metaller, energi och livsmedel. 
Läs mer under fliken Råvaruplaceringar.

Råvaruriskhantering

Om du producerar, köper in, lagerhåller eller säljer råvaror har du en råvarurisk. Detta eftersom du påverkas av förändringar i det aktuella råvarupriset. Ta kontroll över din råvarurisk tillsammans med Handelsbanken!
Läs mer under fliken Råvaruriskhantering.