Om råvaror

Aluminium

Aluminium är det tredje vanligaste grundämnet på jorden, efter syre och kisel.

Aluminium utvinns oftast ur bauxit, som till exempel finns i Australien och Brasilien. Smältningen av bauxitmalmen är mycket energikrävande. Världens största aluminiumproducenter är Kina, Ryssland och Kanada.

En placering i aluminium passar dig som tror att världens industrier fortsätter utveckla produkter som blir allt mindre, lättare och snabbare.

Aluminium väger mindre än en tredjedel så mycket som stål. Det gör aluminium användbart för att konstruera flygplan, tågvagnar och bilar. Det leder värme bra och används därför till kastruller och till kolvar i förbränningsmotorer. Det används också till aluminiumburkar och aluminiumfolie och kan återvinnas. Eftersom aluminium inte rostar används det också till båtar och i andra marina sammanhang.

Aluminium är en lätt, formbar, stark och silvrig metall och ganska svår att utvinna.

Handelsbankens placeringar på aluminium är kopplade till utvecklingen för terminskontrakt på aluminium på London Metal Exchange. Terminerna handlas i amerikanska dollar.

Aluminium

Placera i Aluminium