Om råvaror

Bensin

Bensin är ett grundläggande drivmedel till förbränningsmotorer i hela världen. Behovet är stort och mer än hälften av all råolja raffineras till bensin. 

Bensin är en komplex blandning av mer än 500 lätta, flytande kolväten. Bensin tillverkas i olika kvaliteter, så kallade oktan. En låg oktan kan göra att motorn knackar, en hög oktan minskar den störningen. Tidigare innehöll bensin bly, men detta är borttaget då det var miljöskadligt och oförenligt med katalytisk avgasrening. Den bensin som i dag säljs på stationerna är utblandad med upp till 5 procent etanol. Den innehåller också olika tillsatsmedel som gör att motorer inte ska få beläggningar eller rosta (korrodera). 

Handelsbankens placeringar på bensin är kopplade till utvecklingen för terminskontrakt på bensin som handlas på derivatbörsen ICE i London. Terminerna handlas i amerikanska dollar.

Bensin

Placera i Bensin