Om råvaror

Bly

Bly har använts under tusentals år eftersom det varit lätt att utvinna och arbeta med. Första spåren av bly dateras till den tidiga bronsåldern kring Çatalhöyük i nuvarande Turkiet där metallen bland annat användes till kosmetika och arsenik.

Metallen har numer ett väldigt brett användningsområde och är en insatsvara i allt från kablar, rörledningar och plåt till kölvikt på segelbåtar, men det är främst som komponent i blysyra-batterier den hamnar i fokus. Närmare 85 procent av all bly används till batterier. 


Bly finns på de flesta ställen i världen men Kina och USA står för närmare tre fjärdedelar av produktionen. Återvinning och så kallad sekundärproduktion blir allt viktigare och i USA är den siffran 80 procent men endast 60 procent i Europa. Möjligheten att minska blyföroreningar, förbättra återvinningen samt utvecklingen av batterier och lämpliga substitut blir således klart intressant att följa de kommande åren och avgörande för prisbilden.

Bly handlas tillsammans med de andra basmetallerna på London Metal Exchange sedan 1920.

Bly

Placera i Bly