Om råvaror

Diesel

Diesel är ett drivmedel som driver världsekonomin framåt. Det är en form av raffinerad olja som främst används för eldning och som bränsle i dieselmotorer i fordon och fartyg. Dieselbränsle är tjockare än bensin och måste anpassas efter moderna dieselmotorers konstruktion och arbetssätt.

På senare år har dieselmotorer blivit allt vanligare i svenska personbilar. Av de bilar som såldes 2011 var 62 procent dieselbilar. Så sent som 2005 utgjorde dieselbilarna mindre än 10 procent av alla personbilar som såldes.

Den diesel som säljs på stationerna har vissa tillsatser för att uppfylla specifika miljö- och kvalitetskrav. Sedan en tid tillbaka är dieselbränsle av miljöklass 1 den enda fordonskvalitet som tillhandahålls på den svenska marknaden.

Handelsbankens placeringar på diesel är kopplade till terminskontrakt på ”gasoil” som handlas på derivatbörsen ICE i London. Terminerna handlas i amerikanska dollar.

Diesel

Placera i Diesel