Om råvaror

Elektricitet

Redan under antiken upptäckte de gamla grekerna att om man gnuggade päls mot bärnsten, så kunde bärnstenen dra till sig lätta föremål. Statisk elektricitet studerades sedan mer ingående av den engelska fysikern William Gilbert (1544-1603). Han kallade fenomenet elektrisk kraft.

Under den senare delen av 1800-talet gjordes flera stora vetenskapliga framsteg på det elektriska området. Flera banbrytande uppfinningar som glödlampan, generatorn och elmotorn uppfanns blev starten på vad som ibland kallas för den andra industriella revolutionen.

Idag är trygg elförsörjning en förutsättning för ett modernt samhälle. 1996 avreglerades den svenska elmarknaden och sedan dess sker all handel via den nordiska elbörsen NordPool, som ägs av NASDAQ OMX.

Elektricitet måste användas när den skapas och kan inte lagras i någon större omfattning. Därför måste elproducenterna hela tiden anpassa produktionen till efterfrågan. Elpriset kan svänga snabbt. Bland de faktorer som påverkar elpriset finns mängden nederbörd, temperaturen, driftläget i kraftverken och priset på fossila bränslen.

De största källorna till el i Sverige är kärnkraft och vattenkraft. Vindkraften växer snabbt men är än så länge relativt liten.

Den svenska industrin använder den största delen el, men stora delar går också till bostäder och till service.

Det svenska elnätet blir allt mer integrerat med elnäten i resten av Europa. Eftersom elpriserna generellt är högre i Europa än i Sverige, skapar det en press uppåt på priserna.

Handelsbankens placeringar i el är kopplade till NordPools elpriser. Elen handlas i euro.

Elektricitet

Placera i Elektricitet