Om råvaror

Guld

Guld är en mytomspunnen metall. Guldets magiska kraft har gjort att människan i alla tider försökt framställa guld.

Största guldklimpen - hittills - är Holtermann nugget. Den fanns i Australien och vägde drygt 285 kilo, varav 214 kilo var rent guld.

Det latiska namnet för guld är Aurum. Det betyder morgonrodnad och det är därifrån som guld har fått sin kemiska beteckning AU. Det är en av de allra tyngsta metallerna. Om man till exempel skulle fylla en 2-liters mjölkförpackning med guld, så skulle den väga nästa 40 kg.

Guldets kvalitet mäts i karat. 24 karat motsvarar 99,99 procent rent guld. Guld används framför allt i tillverkning av smycken, men också till viss del i industrin. På senare år har guld blivit alltmer populärt som placering.

Det som skiljer guldet från många andra råvaror är att det till stor del köps för att behållas. För närvarande är cirka 100 000 ton guld i omlopp. Det är allt som hittills brutits och vaskats fram.

Guld används ofta som en försäkring mot inflation, politisk och ekonomisk instabilitet och till och med mot katastrofer. Fram till första världskriget var de flesta valutor kopplade till guldets värde, så kallad guldmyntfot. Än i dag äger världens centralbanker en stor del av allt guld som finns.

Internationellt, så vägs guld i troy ounce. En troy är 31,1 gram. Värdet på guld bestäms varje dag på de stora metallbörserna i London, Tokyo och New York och räknas i US dollar/troy ounce.

Handelsbankens placeringar på guld är kopplade till utvecklingen för terminskontrakt på guld på COMEX. Terminerna handlas i amerikanska dollar.

Guld 

Placera i Guld