Om råvaror

Koppar

Människan har använt koppar i över 10 000 år. Därför anses koppar vara den äldsta metallen.

Koppar har olika egenskaper som människan under årens lopp har försökt dra nytta av. En viktig egenskap är att ren koppar oxiderar mycket långsamt. Det tar cirka en miljon år får en tio centimeter tjock kopparvägg att bli helt genomoxiderad. Det är förklaringen till att vattenledningarna i Cheopspyramiden fungerar än i dag, efter 5 000 år.

Andra egenskaper med koppar är att metallen är lätt att forma och leder också värme och elektricitet bra. Koppar är alltså en mycket användbar metall. Den kan också användas i legeringar som mässing (tillsammans med zink) och brons (tillsammans med tenn).

Cirka 75 procent av all koppar som produceras i världen används i elektriska komponenter. Andra stora förbrukningsområden är byggnadsindustrin, verkstadsindustrin och processindustrin.
Eftersom koppar är en av de mest använda metallerna är kopparpriset en bra indikator på hälsotillståndet i världsekonomin. När den ekonomiska aktiviteten i världen ökar brukar även förbrukningen av koppar stiga. För att bygga en genomsnittlig villa i USA går det åt nästan 200 kilo koppar.

Koppar utvinns ofta ur stora dagbrott. Chile är världens största producent och exportör av koppar och Kina är den största importören.

Handelsbankens placeringar på koppar är kopplade till utvecklingen för terminskontrakt på koppar på COMEX. Terminerna handlas i amerikanska dollar.

Koppar

Placera i Koppar