Om råvaror

Nötkreatur

Det finns 1,3 miljarder kor i världen. De som lever i Indien är heliga. Kon var det första boskapsdjuret som fick sina gener kartlagda. Engelska ordet cattle är nära besläktat med kapital – förr i tiden var boskap en mått på förmögenhet.

Idag handlas terminer på framtida leverans av boskap på den amerikanska finansmarknaden. Handelsbankens placeringar på nötkreatur är kopplat till terminer på "live cattle" i USA, det vill säga slaktfärdiga djur, som handlas på Chicago Mercantile Exchange i amerikanska dollar.

Nötkött är, i värde, den tredje största matråvaran i världen efter ris och mjölk. Det går åt mycket spannmål och vatten för att producera kött, och denna åtgång varierar dessutom mycket mellan olika delar av världen. 

Nötkreatur

Placera i Nötkreatur