Om råvaror

Olja

Olja är världens största handelsvara. De största producenterna av olja är Saudiarabien, Ryssland och USA. USA är den överlägset största konsumenten, följt av Kina och Japan. 

Råolja finns i olika kvaliteter, med olika tjockhet och svavelgrad. Två av de mest kända kvaliteterna är Brent, som kommer från Nordsjön, och den något lättare WTI, West Texas Intermediate, som kommer från USA.

Olja kallas ibland för det svarta guldet och det har en lång historia. Den tjärliknande oljan, bitumen, användes i Mesopotamien omkring år 4 000 fKr för att täta båtar. Och för 1 700 år sedan borrades de första oljekällorna i Kina med hjälp av bamburör.

Under 1800-talet var det många pionjärer i USA som blev besvikna när de fann olja istället för vatten när de borrade brunnar. Först när fotogenlampan uppfanns i mitten av 1800-talet blev oljan intressant som råvara. Och när bilindustrin rullade igång i världen steg eftefrågan på olja kraftigt.

I dag används olja framför allt som drivmedel, i form av bensin, diesel och flygplansbränsle. I bilar, lastbilar, båtar och flygplan är olja fortfarande det huvudsakliga bränslet.

Det råder delade meningar om och när oljan kommer att ta slut. En del forskare tror att världens produktion av olja kommer att falla under kommande år. Andra tror att det fortfarande finns gott om olja som kan utvinnas till rimliga kostnader.

Om oljeproduktionen slutar i dag räcker världens förråd av olja endast i cirka 60 dagar. Därför är oljepriset väldigt känsligt för produktionsstörningar.

Handelsbankens placeringar på råolja är kopplade till utvecklingen för terminskontrakt på Brentolja som handlas på derivatbörsen ICE i London. Terminerna handlas i amerikanska dollar.

Placera i Olja