Om råvaror

Palladium

Palladium tillhör gruppen Platinametaller och används främst inom elektronik och katalysatorer men även i dentallegeringar och smycken. Palladium utvinns främst i Sibirien, Sydafrika och Nordamerika och ofta som biprodukt vid nickelbrytning. Det var den spanska erövringen av den nya världen som bidrog till att sprida nyheten om den vita metallen som sydamerikanska indianer använt under tusentals år.

Det var först på 1970-talet som Palladium började användas på allvar då dess unika egenskaper spelar en viktig roll i katalysatorer och i takt med att kraven på minskade utsläpp blir allt hårdare förväntas efterfrågan på metallen vara fortsatt hög. Ryssland står för närmare 65 procent av världens utbud vilket gör att landets strategiska beslut kring produktion och handel ofta hamnar i fokus och blir avgörande för prisbilden.
Palladium
Placera i Palladium