Om råvaror

Platina

Platina och Palladium är de mest kända inom platinagruppen av metaller. De andra fyra är Rodium, Rutenium, Osmium, och Iridium. Gruppen karaktäriseras främst av dess katalytiska egenskaper men fungerar även som rostskydd och är därför en värdefull råvara inom fordons- och läkemedelsindustrin.

Platina ansågs först vara av ganska ringa värde och användes flitigt för att förfalska spanska guldmynt där man täckte platinamynt med riktigt guld för att se ut som äkta mynt. Platinas extraordinära egenskaper gjorde den senare väldigt intressant eftersom man varken kunde ”smältas den med eld eller någon annan av de spanska konstformerna”. Den var dessutom tyngre än guld och näst intill omöjlig att korrodera med gaser och kemikalier. Stigande priser på andra ädelmetaller har även ökat intresset för Platina inom smyckeindustrin.

Den Sydafrikanska gruvproduktionen har hamnat i fokus med återkommande problem inom arbetarrörelsen och en eftersatt infrastruktur vilket skapat problem med bland annat energiförsörjningen.

Nymex är den ledande handelsplatsen för Platina och Palladium och kontrakten är också underliggande för våra produkter.

Platinum 

Placera i Platina