Om råvaror

Ris

Ris är den viktigaste näringskällan för en stor del av jordens befolkning och utgör mer än en femtedel av kaloribehovet. Ris är, i värde, den största matråvaran i världen, och är utöver baslivsmedel också av stor kulturell betydelse. Ris nämns i såväl fornindiska verk som sanskritiska texter, ofta direkt förknippat med välstånd och fertilitet vilket är förklaringen till varför man än idag kastar ris på brudparet.

Ris härstammar med största sannolikhet från Yangtzeområdet i Kina där utgrävningar visar att det odlades för ca 12.000 år sedan! Det dröjde ytterligare 11.000 år innan morerna förde med sig ris till Iberiska halvön varefter kolonisatörerna 500 år senare lastade med sig ris till den nya världen.

Kina är väldens största risproducent, följt av Indien, Indonesien och Bangladesh.

Dojimabörsen i Japanska Osaka anses var världens första råvarubörs av moderna mått och ris handlades där redan 1697. Den största börsen för rishandel är idag Chicago och det är det så kallade Rough Rice kontraktet som är underliggande för Handelsbankens produkter på ris.

Ris

Placera i Ris