Om råvaror

Sojabönor

Sojabönan är en gröda som ursprungligen kommer från Östasien. Den räknas som en oljeväxt och är alltså inte en baljväxt eller spannmål. Ur bönan utvinns mjöl och olja. Sojabönan är rik på protein och den används främst som djurfoder men även som livsmedel – till exempel sojasås, miso och tofu – och som biobränsle (biodiesel).

Sojabönor odlas främst i USA, Brasilien och Argentina. En allt större del av konsumtionen sker dock i tillväxtländerna, där den snabbt växande konsumtionen av kött ökar efterfrågan på sojabönor som djurfoder.

Sojabönan är den näst viktigaste grödan i USA, efter majs. Eftersom plantan binder luftens kväve i högre grad än flera andra grödor är behovet av kvävegödsling relativt liten - vilket är gynnsamt för miljön.

Handelsbankens placeringar på sojabönor är kopplade till utvecklingen för terminskontrakt på sojabönor på Chicago Mercantile Exchange. Terminerna handlas i amerikanska dollar.

Sojabönor

Placera i Sojabönor