Om råvaror

Tenn

Tenn är en av metallerna som använts sedan antiken, då det mjuka tennet tillsammans med den mjuka kopparn bildar den hårda legeringen brons. Man vet att tennet varit i allmänt bruk redan 4000-3000 år före kristus och under bronsåldern hämtades stora delar av det europeiska tennet från England som av Fenicierna kallade för tennöarna.

Tenn används fortfarande som komponent i olika legeringar och är viktig inom elektroniken. Kina står för knappt hälften av världens produktion och sitter på en tredjedel av reserverna. Just reserverna är det som är intressant för Tennmarknaden. 40 år räknar man med att reserverna räcker och vissa menar att de endast räcker 20 år till. Tillgången på sekundärmarknaden i form av skrot och innehållet i nya fyndigheter i Mongoliet och Colombia blir därför extra viktig för prisbilden.

Tenn har handlats sedan London Metal Exchange öppnade 1877.

Tenn

Placera i Tenn