Råvarumarknad

Använder du råvaror?

Är råvarukostnaden en stor del av dina totala utgifter eller inkomster? Då påverkas du förmodligen av rörelser i det aktuella råvarupriset, vilket innebär att du har en råvarurisk.

Som ledande i Norden har vi stor erfarenhet av råvarumarknaden och kan hjälpa ditt företag att hantera råvarurisken.

Hur påverkar råvarupriset ditt resultat?

Råvarurisk uppstår i samband med att du exempelvis köper, säljer eller lagerhåller råvaror. Detta beror på att det framtida marknadsvärdet på den aktuella råvaran är okänt. Råvarurisken gör att det blir svårare för dig att bedöma ditt resultat. 

Råvaror och riskhantering

Råvaruriskhantering kan innebära allt ifrån det stora flygbolaget som vill skydda sig mot höga bränslekostnader till den enskilde lantbrukaren som vill säkra upp intäkterna från sina skördar.
Vi fokuserar särskilt på:

Jordbruksprodukter

Metaller

Energi

Hantera din råvarurisk

Priset för råvaror bestäms av marknaden och går inte att styra. Du kan skydda ditt företag mot oönskade resultatsvängningar. Ta kontroll över din råvarurisk genom att:

  • Säkra inköpspriset
  • Säkra budgetkursen
  • Hantera lagerrisken

Vi kan hjälpa ditt företag att minska eller helt undvika råvarurisken.

Vill du veta mer om råvaruriskhantering?