Råvaruriskhantering

Hantera din energirisk

Vår värld präglas av en snabbt växande befolkning och en ökad industrialisering. Samtidigt pågår diskussionen kring global uppvärmning. Allt detta resulterar i en fortsatt intressant och spännande finansiell energimarknad.

Handla de energikontrakt som passar ditt företag

Förändringar i energipriser kan påverka dig och ditt företag och gör det svårare att kontrollera utfallet. Vill du ta kontroll över råvarurisken? Vi på Handelsbanken har lång erfarenhet av handel på energimarknaden. Vi skräddarsyr lösningar efter dina behov.

Allmänt om energihandel

På energimarknaden sker handel med ett stort antal energiprodukter. El, olja, gas, utsläppsrätter etc. Finansiella instrument med energiprodukter som underliggande tillgång handlas som OTC-kontrakt och börshandlade kontrakt.

Internationella börser för energikontrakt:

  • Intercontinental Exchange (ICE): marknadsplats för energikontrakt. Där handlas futures- och optionskontrakt för Brent och WTI, gasolja, naturgas, elektricitet och kol.
  • New York Mercantile Exchange (Nymex): Världens största börs för handel med råvarufutures. Futures- och optionskontrakt för Brent, WTI och oljeprodukter handlas på Nymex division.
  • Nordpool: Börsen för terminskontrakt på nordisk elektricitet, dag, vecka, månad, kvartal och kalenderår.

Platts och Argus är organisationer som tillhandahåller prisinformation för flertalet energiprodukter. OTC-kontrakt vars referenspriser är knutna till noteringar på Platts och Argus är vanligt förekommande.