Råvaruriskhantering

Jordbruk är vår specialitet

Vi på Handelsbanken omsätter mer spannmål än någon annan aktör i Norden. Vi lyssnar på dina önskemål och förstår företagets behov, allt för att hitta den bästa lösningen.

Ta kontroll över prisrörelsen

Priset för råvaror bestäms av marknaden och går inte att styra över. Genom att ingå ett avtal med banken kan du säkra upp intäkterna från dina skördar eller utgiften för dina inköp. Det gör du genom termins- eller optionsaffärer. På så sätt kan du ta kontroll över din råvarurisk innan den påverkar dig. Handel sker i jordbruksprodukterna vete, majs, rapsfrö, sojabönor, sojamjöl etc.

Finansiella instrument med jordbruksprodukter som underliggande tillgång handlas både som OTC-kontrakt och börshandlade kontrakt.  

Allmänt om handeln med jordbruksprodukter

Internationella börser med finansiella kontrakt för jordbruksprodukter:

Broschyr

Läs mer om hur prissäkring av jordbruksprodukter fungerar

Prissäkring (pdf)