Råvaruriskhantering

Vi kan metaller

Handel med finansiella instrument med metaller som underliggande tillgång har en lång tradition. Handelsbanken har bred kompetens och lång erfarenhet av handel med metaller. Vi hjälper dig att prissäkra metaller.

Bättre kunskaper ger bättre lösningar

Vi på Handelsbanken lyssnar på dina önskemål och förstår dina behov. Med långa erfarenhet av handel med metaller kan vi erbjuda skräddarsydda produkter som passar just ditt företag.

Handel med metall sker med OTC-kontrakt och börshandlade kontrakt. Prissäkring kan göras i valfri valuta och avräkning kan göras till en prisnotering (fixing) eller till exempelvis ett månadssnitt av prisnoteringar. Metaller vi handlar med är nickel, koppar, zink, mässing etc.

Allmänt om handeln på metallmarknaden

Metaller kan delas in i tre olika kategorier; ädelmetaller, basmetaller och minor metals. Den internationella handeln med börshandlade kontrakt på bas- och ädelmetaller är organiserad utifrån följande marknadsplatser:

  • London Metal Exchange (LME): Världens största marknadsplats för basmetaller. Här handlas termins- och optionskontrakt för primäraluminium, stål, koppar, nickel, tenn, zink, bly, två aluminiumlegeringar, molybden och kobolt.
  • London Bullion Market Association: Världens största marknadsplats för guld och andra ädelmetaller.
  • CME Group Världens största terminsbörs för råvaror.

Handeln med minor metals är en OTC-marknad där exempelvis Platts Metals Weeks noteringar användas som referenspris. Vi är ledande aktör på terminshandel med kontant slutavräkning på molybden.