Råvarumarknad

Varför placera i råvaror?

Råvaror har flera fördelar. En är att de sänker risken i en portfölj som tidigare bara innehållit aktier och räntebärande placeringar. En annan fördel är att råvaror är bra att ha om inflationen tar fart. Historiskt har råvaror varit det enda tillgångslag som stiger i värde när inflationen eller den förväntade inflationen ökar, alla andra tillgångar tenderar att falla i värde.

Dessutom kan en placering i råvaror ge en betydande terminsrullningseffekt, dvs en extra avkastning genom terminsmarknaden. Oljan som är den mest handlade råvaran och även den som väger tyngst i de flesta råvarufonder handlas exempelvis till största delen av tiden i rabatt till spotmarknaden pga av flaskhalsar i transport och lagerhanteringen av råvaran. Den här rabatten som investerare i terminer får har givit en rullningsavkastning på över 5 procent de senaste åren.  

Korrelationen fortsätter att minska mellan råvaror och andra tillgångslag och även mellan olika råvaror vilket innebär att det är ett väldigt bra sätt att diversifiera sin portfölj.

Det förs en debatt om huruvida finansiell handel i råvaror leder till större prisrörelser och högre priser, och att detta försvårar för fattiga människor världen över. Vi på Handelsbanken följer denna debatt noga, och vår uppfattning är att finansiell handel - oavsett om den syftar till riskhantering eller avkastning - leder till bättre fungerande marknad och mindre prisrörelser. 

Det kanske starkaste argumentet för råvaror är nog ändå att tillväxtmarknaderna, med Kina i spetsen, är inne i en långsiktig tillväxtfas som kraftigt ökar behovet av råvaror som metaller, energi och spannmål.