Valutamarknad

Att tänka på

Valutor styrs mycket av politiska skeenden och av förväntningar om framtida räntor. De styrs också av kapitalflöden. De kan därför avvika från vad som verkar ekonomiskt motiverat under långa perioder. Av detta skäl är valutor också svårare att analysera än andra tillgångar.