Valutamarknad

Portföljegenskaper

Äger man utländska tillgångar, till exempel utländska obligationer eller aktier, får man automatiskt även ett innehav i utländsk valuta om man inte valutasäkrar. Det tenderar att minska den totala risken i en portfölj, eftersom värdet på kronan ofta (men inte alltid) faller när det är oroligt på marknaderna, vilket gör att värdet på de utländska tillgångarna ökar.

Även aktiva valutapositioner bidrar generellt till att sänka risken i en portfölj, eftersom de rör sig relativt oberoende av andra tillgångar.