Valutamarknad

Risknivå

Risknivån varierar mellan olika valutapar. Valutakursen mellan den svenska kronan och euron är till exempel normalt mer stabil än växelkursen mellan kronan och den amerikanska dollarn. Vissa valutakurser styrs av centralbanker, vilket gör att de är stabila till dess att valutapolitiken ändras.

Den goda likviditeten i de flesta valutor gör det lätt och biligt att avsluta en valutaposition. Undantaget kan vara vissa tillväxt- och utvecklingsländer, där valutamarknaden också kan vara reglerad på olika sätt.