Valutamarknad

Avkastning

Valutor i sig ger ingen avkastning. Det är först när man placerar i den valuta man köpt som man kan få en avkastning. Däremot är det ett historiskt faktum att valutor med högre räntor ofta går starkare än valutor med lägre räntor. Strategier som bygger på att köpa valutor med hög ränta och sälja (gå kort) valutor med låg ränta har ofta gett en hög avkastning, men till relativt hög risk. Länder med hög tillväxt har ofta valutor som stärks, liksom länder som upplevs som politiskt och ekonomiskt stabila.

Källa: Elroy Dimson, Paul Marsh och Mike Staunton: Credit Suisse Global Investment Returns Sourcebook 2012.