Valutamarknad

Varför placera på valutamarknaden?

Valutamarknaden är den finansmarknad i världen som har störst omsättning. Den har även god likviditet. Ofta erbjuder den också tydliga trender. Den passar därför den som vill ta mer kortsiktiga positioner. Valutapositioner kan även bidra till riskspridningen i en portfölj med andra tillgångar.