Aktier

Hur kommer jag igång?

Förvaring av värdepapper

För att komma igång och kunna handla med aktier och andra värdepapper är det ett par saker som behöver göras innan. Till att börja med behöver du öppna ett förvaringskonto för dina kommande värdepapper. Handelsbanken erbjuder två typer av förvaringskonto, depå och Investeringssparkonto.

Du kan följa dina placeringars utveckling och även göra affärer genom internettjänsten eller mobiltjänsten. Med en depå eller ett Investeringssparkonto har du alltid aktuell överblick över din portfölj samtidigt som du har tillgång till Handelsbankens prisbelönta analystjänst genom Handelsbankens Marknadsinformation. Genom internettjänsten kommer du även åt transaktionshistorik och du kan lätt skapa ett underlag till deklarationen.

Kapitalmedelskonto och avkastningskonto

Till din depå kopplas ett kapitalmedelskonto och ett avkastningskonto. Kapitalmedelskontot är det konto som debiteras/krediteras när du handlar ett värdepapper, medan avkastningskontot är det konto där utdelningslikvid från bl.a. aktier sätts in. Vanligtvis är kapitalmedelskonto och avkastningskonto samma konto. Om du handlar ett utländskt värdepapper sker transaktionen över ditt valutakonto som är kopplat till depån. Om du saknar ett valutakonto i aktuell valuta så växlas transaktionen automatiskt över ditt kapitalmedelskonto.

Passandebedömning

När du öppnat ditt förvaringskonto är nästa steg att genomgå en så kallad passandebedömning för de typer av finansiella instrument som du önskar handla, till exempel aktier. Passandebedömningen är bankgemensam på uppdrag av finansinspektionen. Detta för att säkerställa att du som kund förstår hur det finansiella instrumentet och dess risker fungerar.

Göra affär

När du kommit såhär långt är du redo att börja handla med aktier och andra värdepapper. För att köpa ett värdepapper måste du lägga en order – du ger Handelsbanken i uppdrag att köpa eller sälja ett värdepapper för din räkning. Det finns två olika typer av värdepappersorder, den vanliga limiterade ordern och den lite mer ovanliga stop-loss ordern.

Limiterad order innebär att du sätter ett högsta eller ett lägsta pris på det värdepapper du ska handla. Handelsbanken söker alltid bästa möjliga kurs när en limiterad order ligger inom ramarna för avslut. Observera att det alltid måste finnas köpare respektive säljare på utsatta nivåer för att det ska kunna bli en affär.

Stop-loss order är en avancerad form av limiterad order. Här kan du lämna två uppdrag i en order. Uppdraget kan vara att sälja en aktie om den går upp eller ner till en av dig utsatt högsta/lägstanivå. Detta för att lätt säkra hem vinster och begränsa förluster. En stop-loss order är enbart möjlig för svenska värdepapper.

Handelsbanken är den marknadsaktör som är uppkopplad till flest marknadsplatser där nordiska aktier handlas. Handelsbanken skickar din order till den marknadsplats där bästa priset finns. Genom att samla information från dessa marknadsplatser täcker Handelsbanken in mer än 95 procent av handeln i nordiska aktier. Det betyder bland annat att köp- och säljkurser hämtas från den marknadsplats där de är bäst för tillfället, samt att orderdjup, handlad volym och avslutsinformation hämtas från alla dessa marknadsplatser.

Signeringslös orderhantering

Varje gång du handlar ett värdepapper i internettjänsten behöver du slutgodkänna ordern genom din elektroniska signering. För att undvika att viktig tid går förlorad kan du ställa in signeringslös orderhantering.


Depå, marknaden och internet

Vi handlar på samtliga marknadsplatser vi bedömer relevanta för utförande av kundorder på bästa sätt.

Flera fördelar med att handla värdepapper genom Handelsbanken.

  • Köp- och säljkurser hämtas från den marknadsplats där de är bäst för tillfället
  • "Senast betalt"-kursen hämtas från den marknadsplats där det senaste avslutet gjordes
  • Handlad volym består av en sammanräkning av volymerna som handlats på de marknadsplatser som ingår i standarden 
  • Informationen om orderdjup består av sammanräknad data för de ingående marknadsplatserna
  • Avslutsinformation hämtas från samtliga ingående marknadsplatser

I samband med orderläggning lägger Handelsbanken till informationen från BATS eftersom vi också utför aktieorder i nordiska aktier mot den marknadsplatsen. Vi visar alltså information som speglar hela den likviditet man har åtkomst till vid handel genom Handelsbanken.

Handeln på Stockholmsbörsen pågår bankdagar mellan klockan 09.00 och 17.30 men det går även att lägga order som gäller under flera dagar.