Aktier

Aktier - Frågor och svar

 • När kan jag handla aktier?

  Handeln på Stockholmsbörsen pågår bankdagar mellan klockan 9:00 och 17:30, men det går lika bra att lägga order som gäller under flera dagar.

 • Vad finns det för olika typer av aktier?

  Alla aktier behöver inte innebära samma rättigheter. Vanligtvis innebär en aktie att den ger en röst på bolagsstämman, men vissa företag har gjort en uppdelning i A- och B-aktier. A-aktier har ofta tio gånger högre röstvärde än B-aktier. B-aktien är ofta den aktie som handlas mest på börsen. En del företag ger också ut så kallade preferensaktier, vilka ofta har företräde till vinstutdelning. Preferensaktier liknar i många fall obligationer mer än aktier.

 • Vad är en nyemission?

  En nyemission innebär att bolaget tar in kapital och att antalet aktier ökar. I Sverige får gamla aktieägare vanligtvis företräde att teckna nya aktier i bolaget. Vid nyemissioner ligger vanligen emissionskursen under aktuellt marknadsvärde på aktien. De gamla aktieägarna får därmed en ”rabatt” på de nyemitterade aktierna. Det är därför viktigt för dig som aktieägare att antingen delta i nyemissionen eller att sälja de så kallade teckningsrätter som ger dig rätt att teckna aktier i nyemissionen. I annat fall går ”rabatten” förlorad.

 • Hur kan det komma sig att en aktiekurs ibland sjunker trots att företagets vinst ökar?

  Det är viktigt att skilja på bolaget och bolagets aktie. Aktiens värdering baseras på placerarnas förväntningar om framtiden. Om marknaden till exempel förväntar sig att bolaget ska uppvisa en kraftig vinstökning framöver, men vinstökningen istället endast blir måttlig, sjunker ofta aktiekursen. Det beror på att förväntningarna inte infriades och att bolagets framtida vinstutsikter justeras ned.

 • Varför sjunker aktiekursen i samband med utdelningen?

  Många bolag delar årligen ut en viss andel av vinsten till sina aktieägare. Om utdelningen är 5% av bolagsvärdet så bör aktiekursen sjunka med motsvarande belopp samma dag som utdelningen avskiljs. Det som händer är således att en del av värdet på bolaget flyttas över till aktieägaren.