Balanscertifikat

Så här handlar du

Våra Balanscertifikat är börsnoterade och handlas precis som aktier. Handelsbanken ser till att det finns både köp- och säljkurser i certifikaten. Det gör att du när som helst kan köpa och sälja dem på börsen. Balanscertifikaten har en löptid på 30 år, från utgivningstillfället, men du bestämmer själv hur länge du vill behålla din placering.

Balanscertifikaten handlas styckvis, det minsta antalet du kan köpa är ett certifikat. Exempelvis, ett certifikat med ett pris på 100 kronor innebär en placering på just 100 kronor. Ett köp av 1 000 certifikat skulle då innebära en placering på 100 000 kronor.

 

Förvaring av Balanscertifikat

Våra Balanscertifikat kan förvaras i en traditionell depå och på ett VP-konto, samt i alternativa skattemiljöer såsom kapitalförsäkring och Investeringssparkonto (ISK). Certifikaten kan inte förvaras i Individuellt pensionssparande (IPS).

För mer information om olika förvaringsmöjligheter i Handelsbanken, läs under Spara och placera på www.handelsbanken.se.

 

Kortnamn

Varje Balanscertifikat har ett eget kortnamn på börsen.

I exempelvis kortnamnet BCRAV41ISHB står ”BC” för balanscertifikat. ”RAV” innebär att certifikatet är kopplat till råvaruindex. "41I" visar att certifikatet förfaller i september 2041. Slutligen visar ”SHB” att certifikatet är utgivet av Handelsbanken.

 

Kostnader

När du handlar Handelsbankens Balanscertifikat betalar du vanligt courtage till din bank eller mäklare, på samma sätt som när du handlar aktier. Det finns också en administrationsavgift, på samma sätt som fonder har en förvaltningsavgift. Administrationsavgiften är vid noteringstillfället 0,9 procent* per år och dras automatiskt ur certifikatets värde varje dag.

Exempelvis, i ett Balanscertifikat som kostar 100 kronor blir administrationsavgiften 90 öre per år, eller 0,0025 kronor per dag. Certifikatet kommer alltså automatiskt falla från 100 kronor till 99,9975 kronor om marknaden är oförändrad den dagen.

*För Balanscertifikat på råvaror (Commodity Balance 15 %) är administrationsavgiften 1,1 procent per år.