Balanscertifikat

Vårt utbud av Balanscertifikat

I tabellen ser du vårt utbud av Balanscertifikat och dess underliggande index.

Balanscertifikat Underliggande marknad Underliggande index

BCRAV41SHB

Råvaror

Commodity Balance 15 %

BCSVE41SHB

Sverige

Sweden Balance 20 %

BCTILLV41SHB

Tillväxtmarknader

Emerging Markets Balance 15 %

BCUSA41SHB

USA

US Balance 15 %