Bull & Bear-certifikat

Två, tre eller fyra gånger daglig hävstång

Våra Bull & Bear-certifikat ger en daglig hävstång på 2, 3 eller 4 gånger. Det innebär att värdeförändringen i Bull & Bear-certifikaten är mycket större än förändringen i marknaden. Observera att högre hävstång innebär större möjlighet till riktigt hög avkastning men också ökad risk för stora kursförluster.

Det är viktigt att förstå att hävstången i våra Bull & Bear-certifikat beräknas på daglig basis. Det är skillnad på en hävstång på daglig basis och en hävstång över en längre period. Över en längre period kommer avkastningen i Bull & Bear-certifikaten inte att bli hela periodens avkastning multiplicerat med 2, 3 eller 4, utan ett resultat av summan av de dagliga förändringarna under perioden.

I tabellen nedan visar vi ett exempel på utvecklingen i ett Bear-certifikat på olja, med en daglig hävstång på 2, jämfört med oljeprisets utveckling. Observera att i de Bull & Bear-certifikat som har en daglig hävstång på 3 eller 4 blir skillnaden ännu tydligare. Notera också att tabellen nedan endast visar en period på sex dagar. Över en längre period kan skillnaden bli väsentligt större.

Priset på olja Bear-certifikatet
  Aktuellt pris Daglig procentuell förändring Bear-certifikatets värde¹ Daglig procentuell förändring¹
Dag 1 100,00 kr
100,00 kr
Dag 2 97,00 kr -3,00 % 106,00 kr +6,00 %
Dag 3 95,00 kr -2,06 % 110,37 kr +4,12 %
Dag 4 100,00 kr +5,26 % 98,75 kr -10,53 %
Dag 5 98,00 kr -2,00 % 102,69 kr +4,00 %
Dag 6 92,00 kr -6,12 %
115,27 kr +12,24 %
Utveckling -8,00 %
+15,27 %

1.Beräkningarna är gjorda inklusive administrationsavgift på 0,8 procent per år, men exklusive courtage.

Bull & Bear över tid

Om man placerar lika mycket pengar i ett Bull-certifikat och i Bear-certifikat på samma underliggande tillång och behåller båda placeringarna i en dag, kommer de att vara varandras spegelbilder. Om man behåller dem under en längre period förändras dock bilden.

Under perioder där den underliggande tillgången rör sig i en och samma riktning, kommer avkastningen i Bull- respektive Bear-certifikatet att bli högre än 2, 3 eller 4 gånger den dagliga utvecklingen. Man får med andra ord en så kallad ränta-på-ränta effekt.

Under perioder där den underliggande tillgången stiger och faller om vartannat, kommer avkastningen i Bull- respektive Bear-certifikatet att bli lägre än 2, 3 eller 4 gånger den dagliga utvecklingen. Med andra ord får man i detta scenario en negativ ränta-på-ränta effekt.

Det här innebär att om en marknad har en tydlig trend, upp eller ner, är det extra gynnsamt att äga Bull & Bear-certifikat, om man väljer rätt typ av certifikat.