Bull & Bear-certifikat

Två, tre eller fyra gånger daglig hävstång

Våra Bull & Bear-certifikat ger en daglig hävstång på 2, 3 eller 4 gånger. Det innebär att värdeförändringen i Bull & Bear-certifikaten är mycket större än förändringen i marknaden. Observera att högre hävstång innebär större möjlighet till riktigt hög avkastning men också ökad risk för stora kursförluster.

Det är viktigt att förstå att hävstången i våra Bull & Bear-certifikat beräknas på daglig basis. Det är skillnad på en hävstång på daglig basis och en hävstång över en längre period. Över en längre period kommer avkastningen i Bull & Bear-certifikaten inte att bli hela periodens avkastning multiplicerat med 2, 3 eller 4, utan ett resultat av summan av de dagliga förändringarna under perioden.

I tabellen nedan visar vi ett exempel på utvecklingen i ett Bear-certifikat på olja, med en daglig hävstång på 2, jämfört med oljeprisets utveckling. Observera att i de Bull & Bear-certifikat som har en daglig hävstång på 3 eller 4 blir skillnaden ännu tydligare. Notera också att tabellen nedan endast visar en period på sex dagar. Över en längre period kan skillnaden bli väsentligt större.

Priset på olja Bear-certifikatet
  Aktuellt pris Daglig procentuell förändring Bear-certifikatets värde¹ Daglig procentuell förändring¹
Dag 1 100,00 kr
100,00 kr
Dag 2 97,00 kr -3,00 % 106,00 kr +6,00 %
Dag 3 95,00 kr -2,06 % 110,37 kr +4,12 %
Dag 4 100,00 kr +5,26 % 98,75 kr -10,53 %
Dag 5 98,00 kr -2,00 % 102,69 kr +4,00 %
Dag 6 92,00 kr -6,12 %
115,27 kr +12,24 %
Utveckling -8,00 %
+15,27 %

1.Beräkningarna är gjorda inklusive administrationsavgift på 0,8 procent per år, men exklusive courtage.

Bull & Bear över tid

Om man placerar lika mycket pengar i ett Bull-certifikat och i Bear-certifikat på samma underliggande tillgång och behåller båda placeringarna i en dag, kommer de att vara varandras spegelbilder. Om man behåller dem under en längre period förändras dock bilden. En daglig hävstång innebär att certifikatets värdeförändring får en så kallad ränta-på-ränta effekt vid positiva marknader, en urholkningseffekt vid sidåtgående, eller volatila marknader och en avtagande effekt vid negativa marknader.

Ränta-på-ränta-effekten är den extra värdeökningen som uppstår av att öka ett visst värde med samma procentsats flera gånger. Om ett certifikat värt 100 kronor ökar med 10 % dag 1, blir ökningen 10 kronor. Dag 2 ökar certifikatet med 10 % igen, men då värdet var 110, blir ökningen 11 kronor. Vi har alltså fått en extra värdeökning med 1 kronor på grund av ränta-på-ränta-effekten. Med samma logik uppstår det en extra värdeminskning när vi ökar och minskar värdet med samma procentsats flera gånger.

  Startvärde Värde dag 1 Värde dag 2 Totalt

Positiv marknad:
Up 10 % dag 1 och 2

100,00 kr 110,00 kr 121,00 kr 21,00 %
Volatil marknad:
Ned 10 % dag 1,
upp 10 % dag 2
100,00 kr 90,00 kr 99,00 kr -1,00 %
Negativ marknad:
Ned 10% dag 1 och 2
100,00 kr 90,00 % 81,00 kr -19,00 


Under perioder där den underliggande tillgången rör sig i en och samma riktning, kommer avkastningen i Bull- respektive Bear-certifikatet alltså att bli högre än 2, 3 eller 4 gånger den dagliga utvecklingen. Under perioder där den underliggande tillgången stiger och faller om vartannat, kommer avkastningen i Bull- respektive Bear-certifikatet att bli lägre än 2, 3 eller 4 gånger den dagliga utvecklingen. Med andra ord får man i detta scenario en negativ ränta-på-ränta effekt.

Det här innebär att om en marknad har en tydlig trend, upp eller ner, är det extra gynnsamt att äga Bull & Bear-certifikat, om man väljer rätt typ av certifikat.