Bull & Bear-certifikat

Vad är Bull & Bear?

Handelsbankens Bull & Bear-certifikat är börsnoterade värdepapper kopplade till en underliggande tillgång som exempelvis en aktie, ett aktieindex, en råvara, ett råvaruindex eller ett valutapar. Du köper och säljer certifikaten enkelt hos din bank eller mäklare.

Bull & Bear passar den som har en fast tro på marknadens riktning. Oavsett om man tror på upp- eller nedgång. Med ett Bull-certifikat tjänar man penVad är Bull & Bear?gar när marknaden stiger. Och med ett Bear-certifikat tjänar man pengar när marknaden faller. Den dagliga avkastningen blir minst dubbelt så stor som den dagliga procentuella förändringen i marknaden innan administrationsavgift och courtage. Samtidigt gäller det omvända. Om marknaden går åt fel håll, det vill säga i motsats till ens förväntningar, förlorar man minst dubbelt så mycket som den dagliga utvecklingen.

  • Daglig hävstång på 2, 3 eller 4 
  • Aktier, råvaror och valutor 
  • Tjäna pengar på både uppgång och nedgång


Så fungerar Bull

Bull-certifikat passar den som tror på en stigande marknad.

Exempel
Låt oss anta att du tror att oljepriset ska gå upp. Du köper då ett Bull-certifikat som är kopplat till oljepriset, exempelvis med två gånger daglig hävstång. Certifikatet ger då den dubbla dagliga utvecklingen i oljepriset. Alltså; stiger priset på olja med 2 procent en dag, stiger Bull-certifikatet med 4 procent samma dag. Omvänt, om oljepriset faller med 2 procent faller Bull-certifikatet med 4 procent. I tabellen kan du studera utvecklingen i Bull-certifikatet jämfört med oljeprisets utveckling.

Priset på olja
  Aktuellt pris Daglig procentuell förändring
Dag 1 100,00 kr
Dag 2 103,00 kr +3,00 %
Dag 3 105,00 kr +1,94 %
Dag 4 104,00 kr -0,95 %
Dag 5 106,00 kr +1,92 %
Dag 6 110,00 kr +3,77 %
Utveckling +10,00 %
Bull-certifikatet
  Bull-certifikatets värde¹ Daglig procentuell förändring
Dag 1 100,00 kr
Dag 2 106,00 kr +6,00 %
Dag 3 110,11 kr +3,88 %
Dag 4 108,01 kr -1,91 %
Dag 5 112,16 kr +3,84 %
Dag 6 120,63 kr +7,54 %
Utveckling +20,63 %

 

På sex dagar har oljepriset stigit med 10 procent. Bull-certifikatet har under samma period stigit med 20,63 procent, alltså något mer än en dubblering av oljeprisets utveckling. Den främsta anledningen till det är att Bull-certifikatets utveckling baseras på oljeprisets dagliga utveckling och inte på den dubbla utvecklingen under en längre period. Observera att det betyder att på längre sikt kan värdeutvecklingen i Bull-certifikatet bli såväl större som mindre än dubbelt så mycket som oljeprisets procentuella uppgång.

Så fungerar Bull

 

Så fungerar Bear

Bear-certifikat passar den som tror på en fallande marknad.

Exempel
Här utgår vi ifrån att du tror att oljepriset ska falla. Du köper då ett Bear-certifikat kopplat till oljepriset, exempelvis med två gånger daglig hävstång. Certifikatet ger då en dubbelt så stor uppgång som den dagliga procentuella nedgången i oljepriset. Alltså; faller priset på olja med 2 procent en dag, så stiger Bear-certifikatet med 4 procent den dagen. Omvänt; stiger priset med 2 procent faller Bear-certifikatet med 4 procent. I tabellen kan du studera utvecklingen i Bear-certifikatet jämfört med oljeprisets utveckling.

Priset på olja
  Aktuellt pris Daglig procentuell förändring
Dag 1 100,00 kr
Dag 2 97,00 kr -3,00 %
Dag 3 95,00 kr -2,06 %
Dag 4 100,00 kr +5,26 %
Dag 5 98,00 kr -2,00 %
Dag 6 92,00 kr -6,12 %
Utveckling -8,00 %
Bear-certifikatet
  Bear-certifikatets värde¹ Daglig procentuell förändring¹
Dag 1 100,00 kr
Dag 2 106,00 kr +6,00 %
Dag 3 110,37 kr +4,12 %
Dag 4 98,75 kr -10,53 %
Dag 5 102,69 kr +4,00 %
Dag 6 115,27 kr +12,24 %
Utveckling +15,27 %

1.Beräkningarna är gjorda inklusive administrationsavgift på 0,8 procent per år, men exklusive courtage.

På sex dagar har oljepriset fallit med 8 procent. Bear-certifikatet har under samma period stigit med 15,27 procent. Uppgången i Bear-certifikatet har alltså varit något mindre än den dubbla nedgången i oljepriset. Den främsta anledningen är att Bear-certifikatets utveckling baseras på oljeprisets dagliga utveckling och inte på den dubbla utvecklingen under en längre period. Observera att på längre sikt kan den positiva värdeutvecklingen i Bear-certifikatet bli såväl större som mindre än dubbelt så mycket som oljeprisets procentuella nedgång.

Så fungerar Bear


Risker med Bull & Bear

Alla placeringar är förenade med risker. Här har vi sammanfattat de viktigaste riskerna med Bull & Bear-certifikat. När marknaden i det Bull- eller Bear-certifikat man köpt går åt rätt håll får man
minst den dubbla dagliga utvecklingen. Samtidigt gäller det omvända. Om marknaden går åt fel håll, det vill säga i motsats till ens förväntningar, förlorar man minst dubbelt så mycket som den dagliga utvecklingen. Detta kallas för marknadsrisk. Värdeutvecklingen på längre sikt i Bull & Bear-certifikat kan bli såväl större som mindre än dubbelt så mycket, innan administrationsavgift och courtage, som den procentuella förändringen i marknaden. Observera att högre hävstång också innebär högre risk.

Det finns dessutom ett par andra risker som du bör känna till. Certifikaten ges ut av Handelsbanken. Därför innebär ett köp av ett certifikat en kreditrisk på Handelsbanken.

Under vissa perioder kan det även vara svårt, eller omöjligt, att handla i certifikaten. Det kan till exempel inträffa vid bristande likviditet i marknaden, eller då handeln på relevant marknadsplats stängs eller åläggs restriktioner under en tid. Även tekniska fel kan störa handeln.

I de certifikat där underliggande tillgång handlas i annan valuta än svenska kronor, kan certifikatets värde påverkas av valutakursförändringar mellan den aktuella valutan och svenska kronor.

För ytterligare information se Slutliga villkor för respektive Bull & Bear-certifikat.