Bull & Bear-certifikat

Bull & Bear-certifikat - Frågor och svar

 • Vilka risker finns det om jag börjar handla Handelsbankens Bull & Bear-certifikat?

  Det finns flera risker förknippade med Bull & Bear-certifikat. Man brukar dela upp riskerna i olika kategorier, såsom kreditrisk, marknadsrisk och likviditetsrisk. Kreditrisk innebär risken att Handelsbanken inte kan fullfölja sina åtaganden. Det finns ingen annan bank i Norden som har högre kreditbetyg än Handelsbanken. Med marknadsrisk menas kortfattat att det är flera faktorer som påverkar Bull & Bear-certifikatens värde under löptiden. Likviditetsrisk talar om att det i vissa situationer kan vara svårt att sälja certifikatet. I respektive certifikats Slutliga villkor kan du läsa mer om riskerna. I och med att Bull & Bear-certifikat är högriskplaceringar är det extra viktigt att du förstår hur de fungerar. Läs mer om Bull & Bear-certifikat under respektive flik här bredvid. Du hittar även mer information på handelsbanken.se/prospektochprogram.

 • Vad betyder AV i Handelsbankens Bull & Bear-certifikat?

  AV står för Ackumulerat Värde och visar värdet för respektive Bull & Bear-certifikat vid tidpunkten för föregående handelsdags stängning i den marknad som certifikatet följer. Ett exempel är BULL HM H som får sitt AV fastställt kl. 17:30 varje handelsdag då HM-aktien slutar att handlas, ett annat exempel är BULL EL H som får sitt AV fastställt kl. 15:30 då elbörsen Nordpool stänger.
 • Var kan jag följa kurserna på Handelsbankens Bull & Bear-certifikat?

  Du kan se aktuella kurser i kurslistan.

 • Vad innebär administrationsavgift i Handelsbankens Bull & Bear-certifikat? Hur stor är den?

  Administrationsavgiften är en avgift som dras automatiskt ur Bull & Bear-certifikatens värde varje dag. Administrationsavgiften ska bland annat täcka bankens kostnader för hantering av certifikaten. Administrationsavgiften är olika för olika Bull & Bear-certifikat. Du hittar respektive certifikats administrationsavgift i Kurslistan samt i Slutliga villkor för respektive certifikat.
 • Vad kostar det att köpa och sälja Handelsbankens Bull & Bear-certifikat?

  När du handlar våra Bull & Bear-certifikat betalar du samma courtage som när du handlar aktier enligt din banks eller mäklares prislista.
 • Fungerar det att köpa Bull & Bear-certifikat i Handelsbankens kapitalförsäkring?

  Ja, Bull & Bear-certifikat kan köpas i Handelsbankens kapitalförsäkring. Handelsbanken har en kapitalförsäkring som heter Kapitalspar Depå. Med den betalar du ingen kapitalvinstskatt. Istället betalar du en avkastningsskatt. Klicka här för att läsa mer om Kapitalspar Depå.
 • Fungerar det att köpa Bull & Bear-certifikat i Investeringssparkonto (ISK)?

  Ja, du kan lägga våra Bull & Bear-certifikat i Investeringssparkonto (ISK). Då betalar du ingen kapitalvinstskatt, utan istället beskattas en årlig schablonintäkt. För mer information om Handelsbankens Investeringssparkonto, se handelsbanken.se/investeringssparkonto
 • Jag skulle vilja lägga Bull & Bear-certifikat i IPS. Kan jag det?

  Nej, det är inte möjligt att förvara Bull & Bear-certifikat i IPS.
 • Jag tror att oljepriset kommer stiga framöver och har sett att man kan köpa BULL OLJA H men jag tycker det verkar riskabelt. Har ni inget annat certifikat på olja som man kan placera i?

  Om du vill placera på längre sikt med lägre risk kan det vara bättre att placera i ett certifikat utan hävstång. Du kan då köpa råvarucertifikatet OLJA H som följer oljeprisets utveckling. Läs mer om våra råvarucertifikat under rubriken Råvarucertifikat här i Kunskapsbanken.
 • Jag köpte BULL OLJA H för en månad sedan och sedan dess har oljepriset gått upp med 8 procent men BULL OLJA H har bara gått upp 14,9 procent. Varför har inte Bull certifikatet gått upp 16 procent?

  Det viktigt att komma ihåg att Bull-certifikatets utveckling baseras på oljeprisets dagliga utveckling och inte den dubbla utvecklingen under en längre tidsperiod. På längre sikt kan den positiva värdeutvecklingen i Bull-certifikatet bli såväl större som mindre än dubbelt så mycket som oljeprisets procentuella uppgång. Priset på certifikatet påverkas också av valutakursförändringar eftersom olja handlas i amerikanska dollar. Observera att våra Bull & Bear-certifikat på olja följer Brent-oljans utveckling och inte WTI-oljan.
 • Hur stor är den dagliga hävstången i Handelsbankens Bull & Bear-certifikat?

  Den dagliga hävstången är olika för olika Bull & Bear-certifikat. I Kurslistan kan du se vilken hävstång respektive Bull & Bear-certifikat har.
 • Hur gör jag med deklarationen? Hur beskattas Bull & Bear-certifikat?

  Våra Bull & Bear-certifikat beskattas på samma sätt som den tillgång certifikatet är kopplat till. Exempelvis beskattas ett Bull-certifikat som är kopplat till en aktie på samma sätt som aktien.
 • Hur ska jag göra för att placera i era Bull & Bear-certifikat?

  Bull & Bear-certifikaten är börsnoterade värdepapper, vilket gör att du enkelt kan köpa och sälja dem hos din bank eller mäklare. Handelsbanken ser till att det både finns köp- och säljkurser i Bull & Bear-certifikaten.
 • Jag har läst om era Bull & Bear-certifikat. Hur fungerar de och vilka marknader kan man placera i?

  Vi har Bull & Bear-certifikat på aktier, aktieindex, råvaror, råvaruindex och valutor. Med ett Bull-certifikat tjänar man pengar när marknaden stiger. Och med ett Bear-certifikat tjänar man pengar när marknaden faller. Den dagliga avkastningen blir minst dubbelt så stor som den dagliga procentuella förändringen i marknaden innan administrationsavgift och courtage. Samtidigt gäller det omvända. Om marknaden går åt fel håll, det vill säga i motsats till ens förväntningar, förlorar man minst dubbelt så mycket som den dagliga utvecklingen. Handelsbanken erbjuder Bull & Bear med 2, 3 eller 4 gånger daglig hävstång. Högre hävstång innebär högre risk.
 • Jag funderar på att månadsspara i BULL BANK H. Hur ska jag göra då?

  Om du vill månadsspara i Bull & Bear-certifikat måste du varje månad köpa nya certifikat på börsen, vilket innebär att du minst måste handla för motsvarande ett certifikats aktuella värde. Bull & Bear-certifikaten är värdepapper som köps och säljs på börsen precis som en vanlig aktie. Det är viktigt att förstå att hävstången i våra Bull & Bear-certifikat beräknas på daglig basis. Det är skillnad på en hävstång på daglig basis och en hävstång över en längre period.
 • Jag skulle vilja börja handla med Handelsbankens Bull & Bear-certifikat. Hur gör jag det?

  Handelsbankens Bull & Bear-certifikat handlas direkt på börsen, precis som aktier. Certifikaten kan förvaras i en traditionell depå och på ett VP-konto, samt i alternativa skattemiljöer såsom kapitalförsäkring och Investeringssparkonto (ISK).
 • Varför går inte Bull & Bear exakt 2, 3 eller 4 gånger så mycket som den underliggande marknaden?

  Exempelvis kan index en dag gå upp med 1% medan BULL OMX X3 H har gått upp med exempelvis 2,9% eller 3,1%. Förklaringen till detta är att Bull & Bear slutar att handlas kl. 17:25 medan index slutar att handlas kl. 17:30. Ofta kan index röra sig lite mellan kl. 17:25 och kl. 17:30. Bull och Bear ger, justerat för avgift och eventuell valutaeffekt, alltid exakt 2, 3 eller 4 gånger marknadens kursutveckling från den underliggande marknadens stängning (i fallet OMX alltså 17:30).