Bull & Bear-certifikat

Testa Bull & Bear X2

Här kan du testa hur Bull & Bear X2 fungerar.
Tror du på en uppgång är du Bull, tror du på en nedgång är du Bear.

Vad tror du omvetepriset?

Jag är Bull

Du tror på uppgång

Jag är Bear

Du tror på nedgång

Hur tror du att vetepriset utvecklas idag?

Om vetepriset faller med:

-11%

faller Bull certifikatet dubbelt så mycket:

-22%

Flera av våra Bull & Bear har högre hävstång än X2. Högre hävstång innebär högre risk.

Testa igen