ETF

ETF - Frågor och svar

 • Vad är en ETF?

  En börshandlad fond är en indexfond vars fondandelar dagligen handlas på börsen, precis som en aktie. "ETF", som är en förkortning av "Exchange Traded Fund", är ett annat begrepp för börshandlade fonder.
 • Är ETF:er ett nytt påfund?

  ETF:er utvecklades av amerikanska fondförvaltare i början av 1990-talet och har revolutionerat sättet att placera. De används både av professionella och privata placerare och är idag det finansiella instrument som har högst tillväxt. I Europa har börshandlade fonder funnits sedan år 2000. Samma år noterade Xact den första börshandlade fonden i Sverige.
 • Är en ETF en fond?

  Ja, juridiskt och skattemässigt sett är det en fond. Xacts svenskregistrerade fonder står under Finansinspektionens tillsyn, de Norge-registrerade under Kredittillsynets tillsyn och de fonder som är registrerade i Luxemburg står under tillsyn av CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier).
 • Vad är en indexfond?

  En indexfond följer utvecklingen av ett visst marknadsindex. I Sverige är t ex "OMXS30TM" - som följer kursutvecklingen av de 30 mest omsatta bolagen på Stockholmbörsen - ett välkänt aktieindex.

 • Vad är det för skillnad mellan en börshandlad fond och en vanlig traditionell fond?

  Den främsta skillnaden är att en börshandlad fond, liksom en aktie, handlas och prissätts i realtid. Beroende på när under dagen en order läggs, kommer avslut att ske till det pris som gäller just i det ögonblicket då ordern genomförs. En vanlig fond prissätts däremot bara en gång om dagen. I det fallet spelar det alltså ingen roll när under dagen ett köp eller en försäljning av fondandelar görs - ett och samma pris kommer att gälla för alla oavsett tidpunkt för orderläggning.
 • Hur kan jag använda börshandlade fonder?

  Börshandlade fonder ger lättillgängliga och likvida fondandelar. Med börshandlade fonder är det därför möjligt att utnyttja börsens dagliga kursrörelser samtidigt som det är enkelt att justera innehavet. Med börshandlade fonder i portföljen uppnås riskspridning på ett snabbt och enkelt sätt. Det räcker med ett värdepapper för att följa utvecklingen på börsen. Du kan använda börshandlade fonder som bas i portföljen och komplettera med direktsparande i aktier. Förvaltningsavgifterna är bland de lägsta på marknaden vilket gör fonderna till en intressant placering även på lång sikt.
 • Hur sker handel i fonderna?

  Handel av fondandelar sker på börsen - precis som aktier - via en bank eller fondkommissionär. Fonderna handlas på samma sätt som en aktie. Du kan köpa och sälja fondandelarna så ofta du vill - och när du vill - under en handelsdag under förutsättning att du har täckning på din depå/konto.
 • När börjar och slutar handeln i Xacts ETF:er?

  Handeln börjar kl. 09.00.30 med en öppningsauktion och slutar kl. 17.25 utan stängningsauktion.
 • Lägger man en order på ett visst belopp som man vill handla för, så som man gör när man handlar vanliga fonder?

  Nej. Vid handel med börshandlade fonder lägger man order på det antal andelar man vill köpa eller sälja, precis som för aktier.
 • Hur stor är en börspost?

  För de fonder som är noterade på Stockholmsbörsen är en börspost en (1) andel. Man kan alltså handla precis det (udda) antal andelar man själv vill; 1, 47, 739 osv.
 • Hur sker prissättning?

  Prissättningen av fondandelar sker med utgångspunkt från en värdering av fonden i realtid av oberoende marknadsgaranter.
 • Vad krävs för att handla en ETF?

  Det krävs depå, IPS- eller försäkringsdepå, VP-konto eller ISK för att kunna handla med ETF:er.
 • Vad är det för kostnader förknippade med en ETF?

  Kostnaderna består av courtage och en förvaltningsavgift. Vid köp och försäljning av fondandelar betalas courtage enligt gällande pris hos din bank eller fondkommissionär. Förvaltningsavgiften för Xacts ETF:er är mellan 0,3 och 0,8 procent av fondvärdet per år beroende på vilken fond du väljer. Förvaltningsavgiften dras dagligen från fondandelarnas värde.

 • Krävs viss minsta innehavstid i fonden?

  Nej. Man kan köpa och sälja sina fondandelar hur många gånger som helst under en handelsdag, om man så önskar.
 • Ger fonderna utdelning?

  Sedan 1 januari 2012 har ny skattelagstiftning införts för fonder registrerade i Sverige, vilken innebär att Sverige-registrerade fonder inte längre är skattepliktiga för sitt resultat. Som en följd av detta har fondbolaget beslutat att endast XACT OMXSB Utdelande kommer att lämna kontant utdelning till sina fondandelsägare fr o m inkomståret 2012. För övriga Sveriger-registrerade fonder kommer alla inkomster att återinvesteras i fonden.

 • Ingår Xacts ETF:er i PPM?

  Nej.
 • Vad är Xact Bull och Xact Bear?

  Xact Bull och Xact Bear är är begreppet för våra ETF.er med hävstång. Det är viktigt att förstå hur dessa fonder fungerar innan man investerar i dem. Du kan läsa mer om hävstång här.